Ældreområdet:

En af vores vigtigste opgaver, er at sikre vores ældre en værdig alderdom. I Greve Kommune vil der i de kommende år ske en stigning i antallet af ældre medborgere. Bliver jeg valgt, vil jeg arbejde for at få indført minimumsnormeringer på ældreområdet. Selvom vi i Greve har en god

og velfungerende ældrepleje, så er det vigtigt at vi allerede nu sikre, at

ældreområdet også i fremtiden har de nødvendige ressourcer.

Vi skal sikre de ældre selvbestemmelse, så de selv er med til at påvirke hvordan deres hverdag skal se ud, og så de kan få hjælp til lige præcis de ting de har brug for.

Derudover vil jeg arbejde for at der bliver indført krav om, at alle ansatte i kommunens ældrepleje taler flydende dansk. Dette skal også være gældende for ansatte i kommunens private udbydere.

Tryghed:

Det skal være trygt for kommunens borgere at færdes i deres lokalområde. De skal ikke frygte røveriske overfald, dominans vold og chikane fra utilpassede unge indvandrere. Vi skal have øget overvågning, tryghedsvagter og et pres på Regeringen og Politiet om at få en stærkere tilstedeværelse af politibetjente i gadebilledet.

Men skal vi komme utrygheden rigtig til livs, så skal vi have et stop for familiesammenføringer og et stop for at tage imod flygtninge og asylansøgere fra ikke-vestlige lande. Det er primært personer som har etnisk oprindelse fra muslimske lande, som står for denne her utryghed og den kriminalitet vi ser i Greve Kommune. Mange af dem er måske 3. eller 4. generationsindvandrere, og alligevel kan de ikke finde ud af at indordne sig det danske samfunds normer og regler.

Vores Danmark:

Jeg vil kæmpe mod den stigende islamisering vi ser i vores land. Hvis vi ønsker at bevare det Danmark vi kender i dag for de kommende generationer, så er det nu der skal sættes ind.

Ingen særhensyn til religiøse og kulturelle mindretal!

Greve Kommune skal på sigt være en halalfri kommune. Nej til muslimske bederum på kommunale arbejdspladser, skoler og daginstitutioner. Nej til religiøst betinget kønsopdeling i kommunens sports-, fritids- og kulturtilbud. Nej til Ramadanfejringer i vores daginstitutioner.

Til gengæld skal vi værne om vores danske kultur, og sikre at kristne danske højtider fortsat fejres på plejehjem, i skoler og daginstitutioner.